Natječaj - ZLATNI MIKROFON ŠIBENIKA 2009

N A T J E Č A J
za NOVE SKLADBE koje će se izvesti na
D J E Č J E M festivalu
ZLATNI MIKROFON ŠIBENIKA
Šibenik, 14. 06. 2009.


U V J E T I:


Skladbe koje pristignu na Natječaj moraju imati suvremen pop ili rock zvuk, te tekstove primjerene uzrastu djece i mladih. Autori imaju obvezu osigurati kvalitetu stihova, jer će se glazba i stihovi ocjenjivati kao djelo u cijelosti. Stihovi mogu biti pisani na hrvatskom književnom ili bilo kojim od dijalekata hrvatskog jezika.Autor je obavezan dostaviti : • - naziv skladbe, te ime i prezime autora glazbe i stihova, s točnom adresom, e-mail, te kontakt broj telefona ili mobitela; primjerak notnog zapisa melodije sa harmonijskim simbolima, te dva primjerka teksta;
  - ogledni radni (demo) snimak na CD-u. Na natječaj se mogu poslati i pjesme otpjevane uz neki glazbeni instrument, a koje će zahtijevati izradu glazbene matrice,
  - na natječaj se, kao autori skladbi i stihova, mogu prijaviti i djeca, uz suglasnost roditelja.

 • Izvođača skladbe predlaže autor. U slučaju da izvođač odabrane pjesme n e prođe audiciju, a autor nema drugog izvođača, osigurat će ga organizator u dogovoru s autorom.

 • Skladbe koje budu odabrane od strane glazbenog selekcijskog žirija, izvesti će
  se na dječjem festivalu ZLATNI MIKROFON ŠIBENIKA,
  05. srpnja 2009. u Šibeniku (ljetna pozornica), uz glazbeni sastav uživo, prateće vokale i  p j e v a n j e    u    ž i v o.

 • Slanjem skladbi na natječaj, autori jamče da skladbe nisu javno izvođene i da su isključivi nositelji autorskih prava.

 • Autori odabranih skladbi obvezuju se u roku od 10 dana od dana objavljivanja rezultata Natječaja, potpisati s organizatorom Ugovor (maloljetni u pratnji roditelja).

 • Slanjem radova na natječaj, autori prihvaćaju sve natječajne uvjete i prenose pravo na organizatora da odabrane skladbe tiska u notnom izdanju, snimi na nosačima zvuka i slike, prenosi putem radija i TV, te da prava prenese na treća lica.
  Sva ostala prava autor pridržava za sebe.


Natječaj je otvoren do 01. ožujka 2009. godine, a radovi se dostavljaju preporučenom pošiljkom, na adresu :ZLATNI MIKROFON ŠIBENIKA
Zlarinska1, 22 010 ŠIBENIK-Brodarica
E-mail : zlatni.mikrofon@si.t-com.hr
Kontakt telefon : 091 44 22 459 

Slučajno izabrane fotografije

zlatni mikrofon 2009 - 62Mirela Klisarićzlatni-mikrofon-2012-32zlatni mikrofon 2009 - 51Nikola Pavličević